“Wat is er veranderd? Jouw verantwoordelijkheden stijgen en jij bent relaxter.” “Tja”, zei mijn goede vriend Hugo, “als een ballon wil stijgen moet die ballast loslaten, en dat heb ik gedaan. Ik doe nu meer met minder moeite”

Kortgeleden ontmoette ik Hugo en we hebben uitgebreid gesproken over zijn moeiteloosheid. Ondanks alle zakelijke verantwoordelijkheden gecombineerd met persoonlijke bezigheden en zijn familieleven met kinderen en partner is hij ronduit relaxt, en daar werd ik nieuwsgierig naar.

Wat moeten andere directeuren kunnen om hetzelfde resultaat te hebben? Zou daar een structuur in te herkennen zijn? Gunstig in ons gesprek was dat hij bekend is met mijn werk en al pratende kwamen we tot een aantal conclusies die ik hieronder puntsgewijs behandel.

Vijf uitgangspunten om moeiteloos en in flow te kunnen zijn

1. Emotionele gehechtheid aan de eigen mening

“Kijk” zei hij, “het hebben van een eigen mening is prima maar het wordt een obstakel als je daar emotioneel aan gehecht raakt en het gevoelsmatig niet kunt loslaten. Mijn ervaring is dat je situaties vanuit drie posities tegelijkertijd moet kunnen waarnemen. Natuurlijk bekijk ik alles het liefst vanuit mijn mening maar ik heb meestal ook rekening te houden met anderen. Om de situatie vanuit hun ogen te bekijken is een tweede positie en die geeft andere informatie die heel nuttig kan zijn. Als laatste is het goed om er met een bepaalde neutraliteit naar te kijken, een soort helikopterview waarbij je alle informatie nog eens nagaat. De kunst is dan om het rationeel te blijven bekijken.

Als de uitkomst dan een compromis is maar jij gehecht blijft aan je eigen mening geeft dat stress. Ik zie dat dagelijks om me heen. Mensen kunnen het van binnen niet volledig loslaten”.
Voorbeeld: “Vorige week ging het over een herindeling van één van onze afdelingen waar een paar mensen verantwoordelijk voor waren. Naar mijn mening uitstekend opgelost maar er loopt er nu nog steeds eentje rond met een lang gezicht dat zijn plan beter zou zijn geweest”.

2. Wisselwerking met de buitenwereld

“Maar Hugo, is het is toch een gegeven dat we in een continue relatie met de buitenwereld leven? Iedere gedachte, zakelijk en privé, heeft te maken heeft met meerdere wensen, ideeën en meningen, en misschien ook dat je geneigd bent keuzes te maken om wat er van je wordt verwacht?

“Wat wil je zelf?” zei hij, “en wat vermijd je ermee om daar niet duidelijk over te zijn? En wat is de buitenwereld van je gewend? Wanneer jouw belangen conflicteren met wat de buitenwereld misschien van jou verwacht, geeft dat ook stress. Hoe vrij ben je om onafhankelijk keuzes te maken? Feitelijk gaat het erom dat je jouw afhankelijkheden aan die buitenwereld bewust wordt en leert los te laten”.

Bijvoorbeeld: “als ik bij mijn mededirecteuren populair wil blijven en geneigd ben om mee te gaan met hun voorstellen omdat ze me anders misschien zouden kunnen tegenwerken bij mijn voorstellen, stel ik me eigenlijk afhankelijk op. Ik neem dan niet de vrijheid om te zeggen wat ik er werkelijk van vindt”.

3. Bewust van drie tijdskaders verleden – heden – toekomst

“Wat ook belangrijk is, is jouw relatie met tijd. Moeiteloosheid is in het moment, in het heden. Natuurlijk plan je doelen in de toekomst maar als dat goed gedaan is, doe je je werk in het hier en nu. Dan merk je dat je heel gefocust kunt bezig blijven en dan lijkt het sneller te gaan en dat je genoeg tijd hebt. Goed plannen is wel belangrijk; oppassen voor wensdenken.

En het verleden kan je in de weg zitten omdat je vergelijkingen maakt of dat je terugdenkt aan vroeger over situaties die er mee te maken hebben. Alles speelt zich af in het hier en nu waar je bezig bent. Teveel in de toekomst of het verleden denken terwijl je bezig bent, voelt niet relaxt”.

4. Energy flows where intention goes

“Hugo, herinner je je nog die uitspraak dat de energie daar naartoe gaat waar jouw focus ligt?”

“Ja zeker, en dat herinnert mij eraan dat mensen zich tijdens hun werk gemakkelijk laten onderbreken; dat kan prima als het je niet afleidt van waar je mee bezig bent. Focus houden op wat jouw intentie is voor dat moment. Wat is er echt belangrijk? Intenties hebben met criteria te maken, met dat wat je wilt realiseren. Als je die weet vast te houden geeft dat precies de optimale energie om door te gaan.”

“Mooi, die uitspraak van de Hawaïanen. Heel simpel en heel krachtig. In gedachten met iets anders bezig zijn werkt verstorend en dan stroomt de energie naar die gedachten weg.”

5. Innerlijke rust

“Ik hoor weleens, zei Hugo, dat mijn medewerkers me verbaast vragen of ik me over wat er op een bepaald moment gebeurt niet druk maak. Nee, niet echt, zeg ik dan. Het is wat het is en we gaan het oplossen. Juist omdat ik er kalm onder blijf, verlies ik geen energie aan tegenslagen of obstakels. Ik richt me op waar we naar toe willen en dan gewoon aan de slag”.

Even later zegt hij: “Zo doe ik praktisch alles in mijn leven sinds mijn persoonlijke ontwikkeling waaronder het meedoen aan jouw Retreat een heel belangrijke was. De saboterende patronen van mezelf opgeruimd en in contact met mijn innerlijke rust sta ik totaal anders in mijn leven. Daar gaat het om, heb je innerlijk rust ontwikkeld. Over wie je bent en over jouw plek hier op aarde”.