Is NLP een kunstje of niet?

In mijn eerste blog over Neuro Linguïstisch Programmeren wil ik het hebben over wat NLP niet is in plaats van wat het wel is. In de wandelgangen is het meest gehoorde verhaal over NLP dat het een kunstje is. Daar ben ik het hartgrondig mee oneens. Mijn conclusie is nadrukkelijk dat NLP véél meer dan kunstje is.

Eigen ervaring: Ik weet nog, jaren geleden, dat ik in de supermarkt achter een onbekende vrouw sta die na twee keer proberen haar pincode nog steeds niet weet. Aangezien ik haast had, wilde ik niet wachten of in een andere rij terecht komen en zei ik nog voordat ze een derde en laatste kans waagde “stel dat u het weer weet, wat zou het nummer dan zijn?” Ze kreek even voor zich uit en toen als vanzelfsprekend zei ze: “O ja” en ze tikte het goede nummer in.
Situatie opgelost. IK VOND HET MAGISCH.

Die week had ik juist iets geleerd over hoe taal een effect heeft in je brein en dat de vraag het antwoord stuurt. Dit was NLP in de praktijk. Was mijn actie een kunstje? De principes achter de vraag die ik aan haar stelde gaan veel verder dan een kunstje.

Helaas wordt door veel mensen NLP gedegradeerd tot een gereedschapskist waar je naar behoefte iets uitpakt.

  • Wil je snel contact maken? Dan ga je spiegelen en gebruik je dezelfde taal.
  • Wil je beter in je vel zitten? Dan installeer je gewoon een positief anker.
  • Wil je dit…dan doe je dat ….enz. enz.

Tegelijkertijd is het waar dat NLP veel effectieve toepassingen kent maar het is wat mij betreft een gemiste kans om alleen naar die effecten te kijken. De meeste mensen willen ergens vanaf in hun leven en zijn op zoek naar middelen om dat te bereiken. Ergens van weg willen drijft ze meer dan wat ze diep van binnen nastreven en dus bestaat het gevaar aan de oppervlakte teveel waarde te hechten. De vergelijking gaat haarscherp op met het slikken van pillen zonder de oorzaak aan te pakken.

Natuurlijk is het niet altijd zo eenvoudig om de oorzaak boven water te krijgen. Het is een flinke uitdaging om af te dalen in je binnenwereld. Bewust worden van wat daar leeft en hoe je conditionering vanaf de moederschoot een basis heeft gelegd voor jouw functioneren. In dat bewustwordingsproces gaan pijnlijke ontdekkingen schuil die aan de fundamenten van je leven lijken te schudden.

Veel mensen kiezen die weg niet, ze nemen liever een pil of plakken een pleister op de wond. NLP voorziet in emotioneel mentale pillen en pleisters. Maar wil je jezelf echt helen dat biedt NLP de diepgang om je conditionering volledig transparant te maken en je bewust te worden van je binnenwereld. Geen kunstjes maar een praktisch toegepaste psychologie.

Ik nodig je uit om mijn blogs te blijven volgen en de fascinerende theorie achter de praktijk te begrijpen. Over twee weken ben ik er weer. Voor nu dankjewel voor het lezen van dit eerste verhaal.

Categorie:

Adriana Adriaanse

NLP Master Trainer & Transpersoonlijk Coach counselor. Kom in contact met Adriana door te mailen naar aa@adriana-adriaanse.nl.

Laat een reactie achter