Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Hoe werkt NLP als communicatie model…..
‘De kaart is niet het gebied’

NLP, een effectief communicatiemodel

Over NLP is al veel geschreven en te vinden op het internet. Het gaat uiteraard over onze Neurologie onder invloed van onze twee hersenhelften die ieder op hun eigen manier een specifieke rol spelen. Dan Linguistiek, hoe taal onze ervaringen weergeeft en kadert. Het Programmeren gaat over het proces van waarnemen, opslaan en weergeven van informatie en ervaringen.

HET COMMUNICATIE MODEL volgens Alfred Korzypski, Linguïst

Korsybzki voerde aan dat de menselijke kennis van de wereld wordt beperkt door het menselijk zenuwstelsel en dat niemand directe toegang tot de realiteit kan hebben aangezien het meeste dat we kunnen weten, wordt gefilterd door de reacties van de hersenen naar de werkelijkheid. Vandaar de stelling ‘de kaart is niet het gebied’. Ieder mens vormt een eigen model (kaart) van de wereld (gebied).

GEBEURTENISSEN

De werkelijke eigenschappen van die wereld zullen we nooit kennen. We kunnen namelijk niet meer dan 7 +/ 2 waarnemingen tegelijk verwerken. Van de 400 miljard pixels per seconde nemen we er slechts 2000 bewust waar.

EFFECTEN in ons lichaam

Gebeurtenissen in de wereld brengen biochemische en bio-elektrische effecten teweeg in ons lichaam. Dit zorgt voor onze gevoelens en vervolgens reagen we op die gevoelens en gebeurtenissen met gewenste en ongewenste reacties.

ZINTUIGLIJKE indrukken

Ons zenuwstelsel organiseert deze effecten vervolgens tot zintuiglijke indrukken. Onze onmiddellijke zintuiglijke indrukken zijn geen natuurgetrouwe afspiegeling van de wereld, maar een product van ons zenuwstelsel; een interpretatie van de effecten die de wereld op ons heeft en daarmee subjectief. Ons denken heeft invloed op dat zenuwstelsel,

WERELDMODEL

We organiseren vervolgens onze zintuiglijke indrukken door taal. We ervaren dingen en daar geven we met taal een betekenis aan, die in overeenstemming is met wat we al wisten. Er is volgens Korsybski een wisselwerking tussen ons zenuwstelsel en ons taalgebruik. Het resultaat is ons wereldmodel. Die wisselwerking kunnen we letterlijk een neuro linguïstische wisselwerking noemen.

Ons leven speelt zich af in een continue wisselwerking met de omgeving, waarin we niet alleen reageren op anderen maar ook op onze eigen gedachten en gevoelens. Als we tot andere reacties willen komen dan moeten we ons bewust worden van ons eigen denken, voelen, doen en ook dat van anderen. Dan ontdekken we hoe die interne & externe communicatie tot bepaald gedrag leidt.